Waar kan ik de Doorsafe 6852 gebruiksaanwijzing downloaden?

De internet deurbel 6850 kan draadloos worden verbonden met een elektrische deuropener. Hiervoor is namelijk deze draadloze unlock module beschikbaar. Vanuit de bel gaat er dus een draadloos signaal naar deze unlock module zodra er een RFID chip tegen de bel wordt gehouden, of wanneer in de app wordt aangegeven dat de deur open moet gaan.

De unlock controller moet worden aangesloten op 12V en kan zowel Arbeidstroom als Ruststroom sloten schakelen.

Er zijn namelijk 2 soorten openers mogelijk: Normally Open Locks (Ruststroom) of Normally Closed locks (Arbeidsstroom). Bij Arbeidsstroom krijgt de opener alleen stroom wanneer de opener open moet gaan. Dit is het meest gebruikelijk. Bij ruststroom valt bij de opener de stroom weg wanneer het slot open moet gaan, dit is bijvoorbeeld een magneetdeuropener. In beide gevallen werkt de deurbel alleen als een schakelaar en levert dus niet zelf de stroom voor de deuropener. De deuropener moet dus zelf van stroom worden voorzien waarbij de deurbel alleen werkt als een schakelaar in dit circuit.

De duur waarop het slot open gaat kan in de controller worden ingesteld op 1, 4 of 8 seconden.

De controller heeft een pairingsknop en LED indicatie lampje waarmee de controller kan worden gepaired met de deurbel.

Pairings procedure:

  1. voorzie de unlock controller van 12V DC en sluit de deurbel 6850 aan op stroom, internet en app
  2. open de app zodat je live door de camera van de deurbel kunt kijken
  3. druk kort op de pairingsknop op de unlock controller
  4. druk nu op unlock in de app, je hoort dan een tik geluid in de deurbel, maar niet in de controller. Het LED lampje op de unlock controller gaat nu knipperen.
  5.  druk nu kort op de pairingsknop op de unlock controller, het LED lampje stopt nu met knipperen
  6. druk nu op unlock in de app, het LED lampje  zal nu een aantal keren knipperen, de pairing is nu succesvol
  7. als check: druk nu op unlock in de app, je hoort dan een tik geluid in de deurbel, en ook in de controller

Ontkoppelen: druk langer dan 5 seconden op de pairingsknop op de unlock controller, net zolang totdat het LED lampje uitgaat. Daarna is de unlock controller niet meer verbonden met de deurbel.